Plnič chémie Dosing Pot 3,5LPlnič chémie Dosing Pot 3,5L
  Recenzia (0)
  280,01 €

  10 hlavných výhod magnetických filtrov MagnaClean od Adey

  Skryta syla v jadre filtra MagnaClean

  Uvádzame Vám hlavné dôvody, prečo si chrániť vykurovací systém produktmi MagnaClean. Produkty MagnaClean sú svojimi vlastnosťami to najlepšie, čo na trhu nájdete pre optimálnu ochranu Vášho kotla a vykurovacieho systému:

  1. Profesionálne riešenie - zachytenie čierneho kalu oxidu železa konkurenčné filtre kal nedokážu dostatočne zachytiť, iné vôbec
  2. Vysoká účinnosť - cyklónové riešenie ponúka niekoľkonásobne vyššiu účinnosť
  3. Najširšia škála filtrov - pre rôzne veľkosti vodných vykurovacích systémov
  4. Inovatívnosť - už 2. generácia filtrov + špeciálne silné magnety ako aj inovované chemikálie
  5. Najnižšia náročnosť na priestor - pri inštalácii aj servisovaní
  6. Rýchla a jednoduchá montáž - v priebehu niekoľkých minút
  7. Flexibilita - nezávisle variabilne smerovateľné konektory aj pre komplikované riešenia zapojení
  8. Rýchla obsluha a servisovanie - spoľahlivé rýchloupínacie konektory vysokej kvality
  9. Nízky odpor prietoku vody - plynulý prietok
  10. Účinne zachytáva nemagnetické nečistoty - dvojité zachytávanie pre oba smery prúdenia v spodnej aj vrchnej časti filtra

  Pozrite si video, na akom princípe funguje filter MagnaClean Professional 2:

  Ďalšie výhody vyplývajúce z inštalácie a používania filtrov MagnaClean nájdete v popise jednotlivých produktov. O tom ako spoločnosť ADEY vylepšuje produkty MagnaClean sa môžete dočítať v sekcii Novinky.

  Prečo riešiť problémy vykurovacieho systému produktmi MagnaClean?

  Moderné kotle sú doposiaľ najúčinnejšie, avšak ich slabou stránkou sú jemné a úzke vodné cesty, obzvlášť v oblasti výmenníka, kde sa ukladá čierny kal oxidu železa. To spôsobuje, že takéto kotle sú viac citlivé na škodlivé účinky čierneho kalu oxidu železa, biologické a iné nečistoty. Dokonca aj kvalitný kotol rýchlo znižuje svoju účinnosť, ak je zapojený v systéme, ktorý je znečistený kalmi oxidu železa. Výkon kotla a jeho životnosť znižuje aj neodborne prepláchnutý vykurovací systém, ktorý nie je pravidelne udržiavaný chemickou úpravou vody. 

  Preplach a úprava vody môže pomôcť, avšak je to stále len dočasné riešenie. Kvalita vody vo vykurovacích systémoch sa časom postupne zhoršuje vznikom biologických aj nebiologických nečistôt. Tieto nečistoty vznikajú v teplom prostredí vykurovacieho systému pôsobením vody a kyslíka na kovové časti systému. 
  Preto pri preplachu odporúčame na spiatočné potrubie z vykurovacieho systému nainštalovať pred kotol ponúkaný vysokoúčinný cyklónovo-magnetický filter MagnaClean. Spoločnosť Adey prináša na trh najširšiu ponuku cyklónovo-magnetických a magnetických filtrov vôbec, ako aj chemické prípravky, a tým ponúka optimálne riešenie pre celé portfólio zákazníkov, teda aj pre Vás. Filtre rady MagnaClean a Commercial od Adey svojou veľkosťou a vlastnosťami sú tým správnym riešením pre rôzne veľkosti vodných vykurovacích systémov. Jedná sa o inštalácie už od jedno-izbového bytu, až po priemyselné jednotky, pre veľké podniky, či teplárne. Z tejto rady si určite viete vybrať riešenie, ktoré je pre Vás šité na mieru.

  O správnej voľbe cyklónovo-magnetického filtra MagnaClean sa poraďte s nami, alebo s Vašim kúrenárom. Preplach s chemickou úpravou vody a súčasne montáž MagnaClean filtra odporúčame kvôli trvalej ochrane vykurovacieho systému. Takto zabezpečený vykurovací systém a hlavne kotol, často najdrahší komponent, je chránený pred nežiadúcimi účinkami čierneho kalu oxidu železa.

   Ako na to? V prvom rade je potrebné identifikovať, v akom veľkom vykurovacom systéme máte záujem riešiť problematiku nežiadúcich účinkov kalu oxidu železa. Veľkosť vykurovacieho systému sa dá do určitej miery identifikovať podľa priemeru vykurovacieho potrubia pri vstupe do kotla. Ak si neviete rady, obrátte sa na nás a radi Vám poradíme, ktorý z filtrov MagnaClean od spoločnosti Adey by mal byť nainštalovaný na Vašom vykurovacom systéme. Odborná konzultácia a správny výber magnetického filtra Vám zabezpečí udržanie vysokej účinnosti celého vykurovacieho systému, ako aj najlepšiu ochranu vykurovacieho zariadenia a Vašich investícií.

  Čo je čierny kal oxidu železa?

  Z čoho sa skladá čierny kal oxidu železa vo Vašom vykurovacom systéme? Ľudovo povedané, je to čierna voda, ktorá sa nachádza v každom, neošetrenom vykurovacom systéme, a to z jednoduchého dôvodu. Neošetrený vykurovací systém je priam ideálne prostredie pre vznik takýchto nečistôt. Základom nečistoty sú tri hlavné zložky nečistôt, ktoré tvoria spomínaný čierny kal oxidu železa.

  Oxid železa

  vplyvom chemicky neupravenej vody a vzduchu vzniká korózia kovových častí vykurovacieho systému. Ako kal oxidu železa odstrániť? Ako zabrániť jeho usádzaniu v systéme?

  Biologické nečistoty

  chemicky neupravením vody, použitej pri napustení vykurovacieho systému. Napríklad pri použití "čistej" vody z vodovodu. Ak by sme dali pitnú vodu z vodovodného kohútika na chemický rozbor, zistili by sme, čo všetko sa v nej nachádza. Vo vykurovacom systéme sa nachádza teplo, voda a vzduch, je to ideálne prostredie pre množenie sa baktérií, mikroorganizmov a rias, ktoré sa v určitom množstve nachádzajú vo vode, a to vo vysokoteplotnom systéme, ale aj v podlahovom, stenovom alebo stropnom kúrení. Ako sa chrániť pred vznikom biologických nečistôt vo vykurovacom systéme?

  Minerály

  tvrdosť použitej vody, ktorá obsahuje veľké množstvo minerálov, spôsobuje väčšiu agresivitu vody vo vykurovacom systéme, z čoho sa tvoria aj usadeniny vodného kameňa. 95% nečistôt v systéme sa stáva magnetických tým, že na seba naviažu molekuly oxidu železa a stávajú sa magnetickými.

  Iné nečistoty

  vo vykurovacom systéme sa môžu nachádzať aj ďalšie nečistoty, ktoré sa do systému dostali, napíklad pri inštalácii, či servisnej oprave súčastí vykurovacieho okruhu. Filtre MagnaClean zychytávajú aj magnetickú aj nemagnetickú zložku nečistôt.

  Čierny kal oxidu železa vzniká vo všetkých systémoch, ktoré nemajú pravidelne upravovanú kvalitu vody špeciálnymi chemikáliami z našej ponuky, v sekcii chemikálie. V každom vykurovacom systéme sa nachádzajú vhodné podmienky pre vznik nežiadúceho kalu oxidu železa a to prítomnosťou kovových súčastí, vody a tepla. Táto nečistota vzniká koróziou kovových častí a rozmnožovaním sa baktérií v teplom prostredí. Aj baktérie, ktoré naviažu na seba čo i len malé molekuly feromagnetických korózií, vytvárajúcich sa v chemicky neupravenej vode vykurovacieho systému, sa stávajú magnetickými. 95% nečistôt vo vykurovacom systéme je magnetických, a teda možných zachytiť cyklónovo-magnetickým filtrom MagnaClean. Filtre MagnaClean teda poskytujú vysokoúčinnú, nepretržitú a profesionálnu ochranu Vášho kotla, ako aj celej sústavy Vášho vykurovacieho systému. Navyše filtre Magnaclean, sú prispôsobené tak, aby zachýtávali aj nemagnetické nečistoty ato v spodnej aj vrchej časti filtra.

  Pozrite si video, na akom princípe funguje filter MagnaClean Professional 2:  VIDEO MagnaClean   

  Znížte si účty za vykurovanie s MagnaClean

  Prečo ste na začiatku po inštalácii s kotlom spokojní a postupom času sa kotol začne rapídne kaziť? Časté a finančne vyčerpávajúce návštevy servisného technika Vás už prestanú baviť a tak zvažujete, či je už čas na výmenou kotla? Vedeli ste, že to ešte nemusí byť dôvod na tak radikálne a finančne náročné riešenie. Máme pre Vás lepšie riešenie, poraďte sa s nami. Každý z nás pozná čierny kal nachádzajúci sa vo vykurovacích systémoch, s ktorým sme najčastejšie prišli do kontaktu pri odvzdušňovaní radiátorov.

  NEŽIADÚCE ÚČINKY KALU OXIDU ŽELEZA, BIOLOGICKÝCH NEČISTÔT A USADENÝCH MINERÁLOV

  Spomínané nečistoty vytvárajú čierny kal oxidu železa. Je to skrytý nepriateľ aj Vášho vykurovacieho systému, pokiaľ ste ho dostatočne odborne neošetrili, tak časom určite dajú o sebe vedieť. Nakoľko sa to všetko odohráva vo vnútri vykurovacieho systému, bez správnych nástrojov je ťažké odhaliť čo sa vnútri odohráva. Nič netušiaci majiteľ vykurovacieho systému si všíma postupne narastajúce symptómy. Prejavuje sa to hlavne na znížení účinnosti vykurovacieho systému.
  Po určitom čase následkom toho pre vytvorenie rovnakej tepelnej pohody užívateľ potrebuje zvyšovať výkon kotla nastavovaním vižšiej teploty na termostate. Pribúdajú k tomu stále častejšie hlásenia porúch Vášho doposiaľ spoľahlivého kotla a s tým spojené výjazdy servisného technika k jeho oprave, kým sa nakoniec rozhodnente kotol vymeniť. Prečo sa to deje a čo je príčinou?

  Naporuchovejšie časti vykurovacieho systému, na ktoré má vplyv čierny kal oxidu železa vo vykurovacom systéme:

  1) Výmenník 

  • pripálenými usadeninami vo výmenníku sa znižuje účinnosť ohrevu pretekajúcej vody. Nárastom vrstvy usadenín sa postupne znižuje výkon Vášho kotla, či tepelného čerpadla a to už pri vrstvách niekoľkých µm. Pri väčších usadeninách výmenník znižuje svoj prietok, a tým zvyšuje odpor prietoku média. Výrobcovia novodobých a moderných kotlov neustále pracujú na zvyšovaní ich účinnosti. Súčasťou toho je úprava výmenníkov, pričom už súčasné kotle používajú výmenníky so stále jemnejšími prietokovými dráhami. Tým je systém citlivejší na čistotu vody v systéme. Tak sa usadeniny čierneho kalu oxidu železa a biologické nečistoty stávajú veľkým rizikom pre Váš kotol.
  • Možné príznaky závady: často opakované chybové hlásenia kotla a iné poruchové stavy vykurovacieho systému

     2) Prietokové a teplotné čidlá 

  • už tenkým povlakom niekoľkých µm usadeného kalu oxidu železa, čidlá merajú skreslené hodnoty. Následne na základe porovnania nesprávnych hodnôt z rôznych čidiel riadiaca jednotka kotla vyhodnocuje takýto stav za poruchový. Narastajúcimi nánosmi sú hlásenia porúch kotlami častejšie, pričom je kotol často kvôli hlásenému poruchovému stavu odstavený z prevádzky. To Vám znižuje pocit komfortu. Pokiaľ nedôjde k prečisteniu, bežne sa tieto problémy riešia servisným zásahom a výmenou rôznych čidiel, ktoré zákonite ešte nemusia byť pokazené.
  • Možné príznaky závady: často opakované chybové hlásenia kotla a iné poruchové stavy vykurovacieho systému

     3) Radiátory 

  • usadením čierného kalu oxidu železa v prvom rade na miestach s nižším prúdom prietoku, ako je stredná spodná časť radiátorov, vznikajú takzvané "studené miesta" na radiátoroch. Usádzaním kalu oxidu železa, sa zmenšuje výhrevná plocha radiátorov, preto je potreba dlhšie kúriť, aby sa zabezpečila požadovaná teplota vo vykurovanom priestore. Tieto "studené miesta" sú chladné, alebo majú radikálne nižšiu teplotu aj počas vykurovania. Kal oxidu železa a biologické nečistoty sa usádzajú aj na stenách radiátorov a sú vnútornou tepelnou izoláciou, čím radiátor aj celoplošne znižuje svoj vykurovací výkon. Dá sa s tým vôbec niečo robiť, keď čierny kal oxidu železa bežne dostupné filtre nedokážu zachytiť?
  • Možné príznaky závady: Prítomnosť studených bodov na radiátoroch, je možné cítiť aj dotykom spodnej a vrchnej časti radiátora, už pri jeho rozohriatí, presnejšie meranie môžete vykonať rôznymi teplomermi, najlepšie laserovým teplomerom a porovnaním teplôt v rôznych častiach radiátora. Avšak najlepší obraz o stave Vašich radiátorov získate pomocou vyhotovenia termosnímkov pomocou termokamery. Takouto výbavou disponujú naše partnerské firmy aj odborný servisní technici vykurovacích systémov. Požiadajte svojho kúrenára, či inštalatéra o vyhotovenie termosnímkov Vašich radiátorov, alebo sa obráťte na nás a my Vám poradíme.
   zaneseny radiator

    4) Potrubia

  • táto usadenina kalu oxidu železa a biologické nečistoty, či vodný kameň sa usádzajú aj na stenách potrubia. Hovoríme v prvom rade o vnútornej tepelnej izolácii potrubia, ktoré má ako sekundárny účinok zvýšenie odporu prietoku, teda zníženie prietoku potrubia. A to nielen pri oceľových, či medených rozvodoch, ale aj pri plastových rozvodoch, či plasthliníkových potrubiach podlahového kúrenia.
  • Možné príznaky závady: potrubie je počuteľne hlučnejšie pri vykurovaní v procese prietoku vody, pri termostatických hlaviciach na radiátoroch, nečistoty spôsobujú nedovieravosť, a tým vydáva systém jemne pískavý zvuk

     5) Obehové čerpadlá 

  • - nanášaním usadenín čierneho kalu oxidu železa a biologických nečistôt na rotujúce časti obehových čerpadiel sa zvyšuje odpor trenia dotykových plôch, tým sa viac namáhajú a znižujú svoj výkon. Takýmto vyšším namáhaním sa znižuje ich životnosť.
  • Možné príznaky závady: ak voda vo vykurovacom systéme obsahuje kal oxidu železa a iné nečistoty, zvyšuje sa hustota vody v systéme, čo spôsobuje jeho ťažší prietok, hlavne cez súčasti, ktoré majú už ajtak usadeninami znížený prietok. Obehové čerpadlá nainštalované v takomto zašpinenom vykurovacom systéme sa nadmerne namáhajú. Následkom toho spomalené prúdenie zakalenej vody spôsobuje nedostačujúcu dodávku tepla do radiátorov. To značne predlžuje čas potrebný na ohriatie vykurovanej miestnosti.
  • Možné príznaky závady: Nadmerné prehrievanie obehových čerpadiel, čerpadlo taktiež vydáva neprirodzené zvuky

     6) Ďalšie súčasti 

  • vykurovací okruh môže obsahovať okrem základných komponentov aj iné, menej bežné, či nadštandardné súčasti, ako napríklad ventily zónovej regulácie, prídavné výmenníky pre ďalšie vykurovacie telesá, alebo celé systémy. Čím je vykurovací systém komplikovanejší, tým je poruchovejší následkom nepriaznivého vplyvu čierneho kalu oxidu železa.
  • Príznaky závady: často opakované chybové hlásenia kotla a iné poruchové stavy vykurovacieho systému

  MagnaCleanse - PETROSS - partner of ADEY

  NAVRHOVANÝ SPÔSOB ODSTRÁNENIA ZÁVAD: overeným a vysokoúčinným postupom štyroch krokov si zabezpečíte odstránenie závad a trvalú ochranu. Odporúčame prečistenie radiátorov, alebo celého vykurovacieho systému s použitím preplachovacieho zariadenia MagnaCleanse v súčinnosti s VibraClean. Pre účinnejší preplach odporúčame použiť chemikálie MagnaClean, ktoré slúžia na chemickú úpravu vody. Pri kroku preplachu použite špeciálny čistiaci prípravok pre vykurovacie systémy MC3+ CLEANER a pre následnú preventívnu ochranu systému použite prípravok MC1+ PROTECTOR pre vytvorenie jemného filmu na stenách vykurovacieho systému, aby sa na nich nezachytávali nečistoty čierneho kalu oxidu železa. V postupe štyroch krokov je inštalovaný cyklónovo-magnetický filter MagnaClean.

  Výbavou chemikálií a filtrov MagnaClean disponujú naše partnerské firmy, ako aj odborní servisní technici vykurovacích systémov, či renomovaní inštalatéri. Požiadajte svojho kúrenára, či inštalatéra o použitie chemikálií MagnaClean MC3+ CLEANER a MC1+ PROTECTOR. V prípade, že máte podlahové kúrenie, odporúčame zaradiť do procesu prevencie aj MC10 BIOCIDE na ochranu Vášho nízkoteplotného vykurovacieho systému. Ak nemáte vlastného kúrenára, obráťte sa na nás a my Vám poradíme.

  Odstránenie čierneho kalu oxidu železa z vykurovacieho systému účinne s MagnaCleanse

  Ako predĺžiť životnosť kotla

  pristupujte zodpovedne k finaníám a investujte do MagnaClean, ktorý šetrí Vaše úspory.

  Dá sa to? Ako na to? Nezúfajte si... vieme Vám s tým pomôcť. Preplachom vykurovacieho systému so zariadením MagnaClense sa odstránia nečistoty, ktoré nepriaznivo vplývajú na Váš vykurovací systém. Pomôžeme Vám účinne odstrániť závady, ktoré vznikajú následkom prítomnosti čierneho kalu oxidu železa. Výsledkom je, že ušetríte financie následkom efektívneho vykurovania Vašej nehnuteľnosti a nie sú potrebné časté servisné výjazdy na opravu Vášho kotla. Viac o preplachu s trvalou ochranou vykurovacieho systému sa dozviete na našej stránke v sekcii preplach.

  Čo viac môžete urobiť pre svoj kotol? Po preplachu  môžete svoj vykurovací systém trvalo a účinne chrániť namontovaním cyklónovo-magnetického filtra MagnaClean od spoločnosti Adey. Vyberte si pre Váš vykurovací systém ten správny z rady filtrov v sekcii produkty.  Inštaláciou cyklónovo-magnetického filtra MagnaClean pred vstupom vratnej vody do kotla, najviac chránite Váš kotol. MagnaClean filter totiž zachytáva 99% nečistôt, ktoré sa vytvoria vo vykurovacom systéme. Výhodou tohto filtra je, že nemusíte dokúpiť žiadne náplne a filter je plne funkčný. Jednoduchá obsluha pri servisnej prehliadke prepláchnutím magnetického jadra je jeho ďalšou výhodou.

  Pri inštalácii cyklónového-magneticko filtra MagnaClean pre maximálnu účinnosť požiadajte Vášho inštalatéra o použitie originálnych chemikálii z radu MagnaClean, ktorými si môžete ešte viac ochrániť Váš vykurovací systém. Tieto chemikálie totiž zabraňujú tvorbe a usádzaniu nečistôt vo vykurovacom systéme.

  Pozrite si video, na akom princípe funguje preplachovací systém MagnaClense:  VIDEO MagnaCleanse 

  © 2014-2017 Adey.sk. Všetky práva vyhradené. Kontakt
  Nakupujte u našich partnerov: E-shop

  www.MagnaClean.sk