Plnič chémie Dosing Pot 3,5LPlnič chémie Dosing Pot 3,5L
  280,01 €

  Ako poškodzujú nečistoty čierneho kalu môj kotol, a celý vykurovací systém?

  Ako poškodzujú nečistoty čierneho kalu môj kotol, a celý vykurovací systém?

  MÁTE STARÝ KOTOL ČI TEPELNÉ ČERPADLO A POCIT, ŽE HO TREBA VYMENIŤ...???

  Prečo máme tento pocit a tendenciu takto riešiť problém vykurovacieho systému? Aj o vykurovací systém ako o všetko ostatné sa treba priebežne starať. Tak sa pozrime na to, čo by sme s tým mali robiť.

  Na začiatku po inštalácii kotla / tepelného čerpadla sme väčšinou veľmi spokojní, ale postupom času sa kotol / tepelné čerpadlo začne rapídne zhoršovať, kaziť a už dosť často na váš vkus vyskakuje do poruchového stavu. Potom nasledujú relatívne časté návštevy servisného technika, a zdá sa, že starý kotol ostane už len starý... a iné riešenie ako jeho výmena sa už nezdá tak účinné. 

  Ak máte podobný príbeh, tak Vás chceme potešiť... Máme pre Vás odporúčanie na jedno z účinných riešení aj bez potreby siahnuť do peňaženky tak hlboko ako pri výmene kotla. 

  Každý z nás pozná čierny kal nachádzajúci sa vo vykurovacích systémoch, s ktorým sme najčastejšie prišli do kontaktu pri odvzdušňovaní radiátorov.

  Čierny kal je nepriateľ číslo 1 vodných vykurovacích systémov. Čierny kal je najčastejšou príčinou porúch ústredného kúrenia.

  AKÉ SÚ NEŽIADÚCE ÚČINKY ČIERNEHO KALU OXIDU ŽELEZA vo vykurovacom systéme

  Spomínané nečistoty (kontaminanty) v kúrení vytvárajú čierny kal oxidu železa. Je to skrytý nepriateľ aj Vášho vykurovacieho systému, pokiaľ ste ho dostatočne odborne neošetrili, tak časom určite dá o sebe vedieť. Nakoľko sa to všetko odohráva vo vnútri vykurovacieho systému, bez správnych nástrojov je ťažké odhaliť čo sa vnútri odohráva. Nič netušiaci majiteľ vykurovacieho systému si všíma postupne narastajúce symptómy. Prejavuje sa to hlavne na znížení účinnosti vykurovacieho systému.
  Po určitom čase následkom toho pre vytvorenie rovnakej tepelnej pohody užívateľ potrebuje zvyšovať výkon kotla nastavovaním vyššej teploty na termostate. Pribúdajú k tomu stále častejšie hlásenia porúch Vášho doposiaľ spoľahlivého kotla a s tým spojené výjazdy servisného technika k jeho oprave, kým sa nakoniec rozhodnete kotol vymeniť. Prečo sa to deje a čo je príčinou?

  Najviac poruchové časti vykurovacieho systému, na ktoré má vplyv čierny kal oxidu železa:

  1) Výmenník kotla

  •       pripálenými usadeninami vo výmenníku sa znižuje účinnosť ohrevu pretekajucej vody. Nárastom vrstvy usadenín sa postupne znižuje výkon Vášho kotla, či tepelného čerpadla a to už pri vrstvách niekoľkých µm. Pri väčších usadeninách výmenník znižuje svoj prietok, a tým zvyšuje aj odpor prietoku média. Výrobcovia novodobých a moderných kotlov neustále pracujú na zvyšovaní ich účinnosti. Súčasťou toho je úprava výmenníkov, pričom už súčasné kotle používajú výmenníky so stále jemnejšími prietokovými cestami. Tým je systém citlivejší na čistotu vody v systéme. Tak sa usadeniny čierneho kalu oxidu železa a biologické nečistoty stávajú veľkým rizikom pre Váš kotol či tepelné čerpadlo. To sa priebežne rieši chemickou úpravou vody vykurovacieho systému.
  •       Možné príznaky závady: často opakované chybové hlásenia kotla a iné poruchové stavy vykurovacieho systému

  MOŽNOSTI CHEMICKEJ ÚPRAVY VODY


    

  2) Prietokové a teplotné snímače

  •       už tenkým povlakom niekoľkých µm usadeného kalu oxidu železa, prietokové a teplotné snímače merajú skreslené hodnoty. Následne na základe porovnania nesprávnych hodnôt z rôznych snímačov, ktoré kontrolujú správnosť chodu kotla, riadiaca jednotka kotla vyhodnocuje takýto stav ako nevyhovujúci, vypne kotol a hlási poruchu. Narastajúcimi nánosmi sú hlásenia porúch kotlami častejšie, pričom je kotol často kvôli hlásenému poruchovému stavu odstavený z prevádzky. To Vám znižuje pocit komfortu. Pokiaľ nedôjde k prečisteniu, bežne sa tieto problémy riešia servisným zásahom a výmenou rôznych snímačov, ktoré zákonite ešte nemusia byť pokazené.
  •       Možné príznaky porúch: často opakované chybové hlásenia kotla a iné poruchové stavy vykurovacieho systému

  3) Radiátory 

  •       usadením čierneho kalu oxidu železa v prvom rade na miestach s nižším prúdom prietoku, ako je stredná spodná časť radiátorov, vznikajú takzvané „studené miesta“ na radiátoroch. Usadením kalu oxidu železa, sa zmenšuje výhrevná plocha radiátorov, preto je potreba dlhšie kúriť, aby sa zabezpečila požadovaná teplota vo vykurovanom priestore. Tieto „studené miesta“ sú chladné, alebo majú radikálne nižšiu teplotu aj počas vykurovania. Kal oxidu železa a biologické nečistoty sa usádzajú aj na stenách radiátorov a sú vnútornou tepelnou izoláciou, čím radiátor aj celoplošne znižuje svoj vykurovací výkon. Dá sa s tým vôbec niečo robiť, keď čierny kal oxidu železa bežne dostupné filtre nedokážu zachytiť?
  •       Možné príznaky poruchy: Prítomnosť studených bodov na radiátoroch, je možné cítiť aj dotykom spodnej a vrchnej časti radiátora, už pri jeho zohriatí, presnejšie meranie môžete vykonať rôznymi teplomermi, najlepšie laserovým teplomerom a porovnaním teplôt v rôznych častiach radiátora. Avšak najlepší obraz o stave Vašich radiátorov získate pomocou vyhotovenia termo-snímkov pomocou termo-kamery. Takouto výbavou disponujú naše partnerské firmy aj odborný servisní technici vykurovacích systémov. Požiadajte svojho kúrenára, či inštalatéra o vyhotovenie termo-snímkov Vašich radiátorov, alebo sa obráťte na nás a my Vám poradíme.

  MOŽNOSTI CHEMICKEJ ÚPRAVY VODY
      

  4) Potrubia

  •       táto usadenina kalu oxidu železa a biologické nečistoty, či vodný kameň sa usádzajú aj na stenách potrubia. Hovoríme v prvom rade o vnútornej tepelnej izolácii potrubia, ktoré má ako sekundárny účinok zvýšenie odporu prietoku, teda zníženie prietoku potrubia. A to nielen pri oceľových, či medených rozvodoch, ale aj pri plastových rozvodoch, či plast-hliníkových potrubiach podlahového kúrenia.
  •       Možné príznaky poruchy: potrubie je počuteľne hlučnejšie pri vykurovaní v procese prietoku vody, pri termostatických hlaviciach na radiátoroch, nečistoty spôsobujú nedovieravosť, a tým vydáva systém jemne pískavý zvuk

              

  5) Obehové čerpadlá 

  •       Nanášaním usadenín čierneho kalu oxidu železa a biologických nečistôt na rotujúce časti obehových čerpadiel sa zvyšuje odpor trenia dotykových plôch, tým sa viac namáhajú a znižujú svoj výkon. Takýmto vyšším namáhaním sa znižuje ich životnosť.
  •       Možné príznaky poruchy: ak voda vo vykurovacom systéme obsahuje kal oxidu železa a iné nečistoty, zvyšuje sa hustota vody v systéme, čo spôsobuje jeho ťažší prietok, hlavne cez súčasti, ktoré majú už i tak usadeninami znížený prietok. Obehové čerpadlá nainštalované v takomto zašpinenom vykurovacom systéme sa nadmerne namáhajú. Následkom toho spomalené prúdenie zakalenej vody spôsobuje nedostatočnú dodávku tepla do radiátorov. To značne predlžuje čas potrebný na ohriatie vykurovanej miestnosti.
  •       Možné príznaky poruchy: Nadmerné prehrievanie obehových čerpadiel, čerpadlo taktiež vydáva neprirodzené zvuky

  MOŽNOSTI CHEMICKEJ ÚPRAVY VODY

                                                      

  6) Ďalšie súčasti 

  •       vykurovací okruh môže obsahovať okrem základných komponentov aj iné, menej bežné, či nadštandardné súčasti, ako napríklad ventily zónovej regulácie, prídavné výmenníky pre ďalšie vykurovacie telesá, alebo celé systémy. Čím je vykurovací systém komplikovanejší, tým je poruchovejší následkom nepriaznivého vplyvu čierneho kalu oxidu železa.
  •       Príznaky poruchy: často opakované chybové hlásenia kotla a iné poruchové stavy vykurovacieho systému

  NAVRHOVANÝ SPÔSOB ODSTRÁNENIA ZÁVAD:

   overeným a vysokoúčinným postupom štyroch krokov si zabezpečíte odstránenie závad a trvalú ochranu. Odporúčame preplach radiátorov, alebo celého vykurovacieho systému s použitím preplachovacieho zariadenia MagnaCleanse v súčinnosti s VibraClean. Pre účinnejší preplach odporúčame použiť chémiu MagnaClean, ktoré slúžia na chemickú úpravu vody. Pri kroku preplachu použite špeciálny čistiaci prípravok pre vykurovacie systémy MC3+ CLEANER a pre následnú preventívnu ochranu systému použite prípravok MC1+ PROTECTOR pre vytvorenie jemného filmu na stenách vykurovacieho systému, aby sa na nich nezachytávali nečistoty čierneho kalu oxidu železa. V postupe štyroch krokov je inštalovaný cyklónovo-magnetický filter MagnaClean.

  Výbavou chemikálií a filtrov MagnaClean disponujú naše partnerské firmy, ako aj odborní servisní technici vykurovacích systémov, či renomovaní inštalatéri. Požiadajte svojho kúrenára, či inštalatéra o použitie chémie MagnaClean MC3+ CLEANER a MC1+ PROTECTOR. V prípade, že máte podlahové kúrenie, odporúčame zaradiť do procesu prevencie aj MC10+ BIOCIDE na ochranu Vášho nízkoteplotného vykurovacieho systému. Ak nemáte vlastného kúrenára, obráťte sa na nás a my Vám poradíme.

   Zanechajte odpoveď