Plnič chémie Dosing Pot 3,5LPlnič chémie Dosing Pot 3,5L
  Recenzia (0)
  280,01 €

  UDRŽBÁRI aplikukte chémiu aj do väčších systémov kúrenia hravo s plničkou chémie

  UDRŽBÁRI aplikukte chémiu aj do väčších systémov kúrenia hravo s plničkou chémie

  INŠTALUJTE PLNIČKU CHÉMIE DO VÄČŠÍCH SYSTÉMOV KÚRENIA / CHLADENIA

  Držte krok s dobou a používajte zariadenia, ktoré sú dnes už pre väčšie systémy štandardom. Robte prácu jednoducho, rýchlo a profesionálne. Ako na to? Dozviete sa v tomto blogu.

  Celý rad plničiek chémie MgnaClean na aplikáciu chémie ponúka vynikajúcu kontrolovanú a bezpečnú metódu zavedenia chémie do vykurovacích, či chladiacich vodných systémov bez reálnej potreby prerušenia prevádzky systému.

  PREČO SA VLASTNE POUŽÍVA CHÉMIA V SYSTÉMOCH KÚRENIA ČI CHLADENIA

  Pre údržbu vykurovacích chladiacich systémov sa na úpravu kvality vykurovacej, či chladiacej vody používa na to určená chémia. Jeden z faktorov, ktorý má táto chémia upraviť, je PH. Táto chémia má upraviť vlastnosti vody aj tak, aby kovové časti nehrdzaveli. Chémiu na to určenú nazývame Protector. Ak je systém zanesený nečistotami, prečisťujeme ho chémiou MC3+ Cleaner, MC40+ Descaller a Cleaner.  

  Všetky chémie od MagnaClean ADEY sú PH neutrálne a ich chemické zloženie je nastavené tak, aby bolo veľmi šetrné k súčastiam systému, ale za to agresívne voči nečistote. 

  Do nízkoteplotných systémov dávkujeme MC10+ Biocid k zabráneniu množenia baktérií a rias.

  Aplikacia_chemie_dovykurovacieho_sysmu

  PREČO SA OPLATÍ NAINŠTALOVAŤ PLNIČKOU CHÉMIE

  Účinnosť každej chémie postupne časom klesá. Preto treba koncentráciu chémie udržiavať v správnych hodnotách jej doplňaním v pravidelných intervaloch. 

  V malých vykurovacích systémoch sa to dá urobiť jednoducho, prostredníctvom filtra. Ak systém obsahuje už 6200 L vykurovacej, či chladiacej vody, na to je potrebné značné množstvo chémie. Také množstno vvykurovacej vody sa obhospodári napríklad chémiou MC1+ Protector v objeme 25L.  Väčšie množstvo chémie bez plničky dostať do systému je dosť obtiažné. 

  AKO MÔŽETE PLNIŤ, ČI DÁVKOVAŤ CHÉMIU SPÔSOBOM SMART 

  Na plnenie veľkého množstva chémie do vykurovacieho či chladiaceho systému, na úpravu vody môže byť hračka. Väčšie systémy už dnes bežne používajú plničky chémie, ktoré sú súčasťou inštalácie vykurovacieho systému. 

  Plnička chémie sa dá do systému ľahko dodatočne nainštalovať. Pri tom jej zaobstaranie nie je vôbec finančne nákladná položka, no ušetrí vám to mnoho starostí. 

  ČO DOSTANETE, KEĎ SI OBJEDNÁTE PLNIČKU CHÉMIE

  Nádoby na dávkovanie chémie sa dodávajú kompletne zmontované pre ľahkú inštaláciu a ako kompletný balík, ktorý pozostáva z nasledujúcich častí: nádoba z mäkkej ocele s práškovým nástrekom, vstup (spätný), výstup (prietok), vypúšťacie a plniace ventily, vrchný lievik, ventil na vypúšťanie vzduchu a nástenný držiak.

  Na tento produkt sa vzťahuje 2-ročná záruka.

  Smernica tlakových zariadení 2014/68/EÚ 

  Dávkovacia nádoba vyhovuje požiadavkám “Smernice o tlakových zariadeniach 2014/68/EU” a sú navrhnuté a vyrobené štandardizovaným postupom spĺňajúcim prísnu spätnú kontrolu pre dodržanie kvality produktu. Tieto produkty sú testované s tlakovými skúškami aj ultrazvukom “Sound Engineering Practice” (SEP).

  VAROVANIE: Aby ste predišli obareniu, pri odvzdušňovaní, alebo vypúšťaní horúcej vody pod tlakom, je potrebné dodržiavať štandardizovaný postup bezpečnej práce s tlakovými zariadeniami.

  Plnička chémie = Dávkovacia nádoba

  DÔLEŽITÉ! Vždy je dôležité si prečítať pokyny.

  Na to, aby plnička chémie umožňovala rýchle dávkovanie, musí byť správne nainštalovaná do systému kúrenia. Najlepšie sa to dosiahne pripojením cez hlavné prívodné/spätné potrubie. V ideálnom prípade by sa mal výstup z Kotla pripojiť paralelne na prítokový ventil v hornej časti plničky (dávkovacej nádoby) a spiatočka (studená) sa má paralelne pripojiť k spodnej časti.

  Plnica_chemie_MagnaClean_Petross

  AKO VYBRAŤ SPRÁVNU VEĽKOSŤ PLNIČKY

  Jednoducho by sa dalo povedať, podľa toho, koľko je potrebné pri údržbe dopĺňať chémie a na koľkokrát potrebné množstvo chémie chcete aplikovať. Výber a veľkosti dávkovacej nádoby, ktorá má byť inštalovaná v systéme, nie je náročný. Do systému je možné vložiť viacero dávok chémie tak, aby sa dosiahla správna koncentrácia.

  Výhodou použitia menšej jednotky je, že sa s ňou ľahšie fyzicky manipuluje a tiež umožňuje presnejšie dávkovanie. Je však potrebné vziať do úvahy potrebný čas na mieste na aplikovanie viacerých dávok.

  Tento faktor by mal ovplyvniť vaše rozhodnutie pri výbere dávkovacích nádob = plničky chémie.

  Systémy s chladenou vodou vo všeobecnosti vyžadujú vyššie koncentrácie dávkovacej chemikálie, zvyčajne glykolu, ktoré sa majú dávkovať do systému. Pre systémy s chladiacou vodou môže byť potrebná väčšia dávkovacia nádoba.

  Vzorec uvedený nižšie možno použiť ako pomôcku pri použití inhibítora (MC1+ Protector) v riedení 0,40 %*, ktorý vám pomôže pri výbere:

  Výkon kotla (kW) x 12 litrov/kW x 0,40 % = požadovaný objem chemikálie.
  Napríklad: Výkon kotla 250kW x 12 litrov x 0,0040 = 12 litrov chemikálie.

  V tomto príklade by ste špecifikovali 6-litrovú dávkovaciu nádobu, z ktorej by ste dávkovali systém dvakrát.

  *Pred výpočtom množstva dávkovacej hladiny je potrebné skontrolovať požadovanú úroveň koncentrácie použitej chémie.

  plnicoa-chemie-technicka-specifikacia

  AKO SPRÁVNE NAINŠTALOVAŤ PLNIČKU CHÉMIE

  Všeobecné kontrolné otázky - pred inštaláciou

  1. Je zvolená jednotka vhodná pre typ a objem chémie?
  2. Je dostatok miesta na umiestnenie vybranej jednotky?
  3. Je v oblasti inštalácie dostatočná opora, aby uniesla hmotnosť plnej jednotky?
  4. Máte zariadenia na efektívne napĺňanie a vypúšťanie jednotky?

  ODPORÚČANÝ OSVEDČENÝ POSTUP INŠTALÁCIE:

  1. Nainštalujte jednotku medzi prívodné a vratné potrubie v mieste s najvyšším rozdielom tlaku.
  2. Uistite sa, že jednotka je bezpečne pripevnená k stene pomocou integrovanej nástennej konzoly (držiaka).
  3. Uistite sa, že pod jednotkou je vhodný manipulačný priestor na zachytávanie akejkoľvek vytekajúcej tekutiny, alebo výpusť vybavte flexibilnou hadicou, ktorou odvediete odpadovú vodu zo systému na určené záchytné miesto.

  Inštalácia

  Aby sa zabezpečilo rýchle, ale bezpečné rozptýlenie chemickej dávky, je dôležité, aby bola jednotka správne nainštalovaná a osadená v systéme.

  Plnicka-chemie-technicky-nakres

   Zanechajte odpoveď