Plnič chémie Dosing Pot 3,5LPlnič chémie Dosing Pot 3,5L
  Recenzia (0)
  280,01 €

  Rad profesionálnych odkalovačov MagnaClean Commercial pre priemyselné aj komerčne vykurovacie systémy

  Rad profesionálnych odkalovačov MagnaClean Commercial pre priemyselné aj komerčne vykurovacie systémy

  Magnaclean Priemyselny filter Commercial

  MagnaClean Commercial až o 80% účinnejšie zachytáva čierny kal oxidu železa teda magnetit  ako bežne zaužívané metódy.

  mcc-porovnanie-ucinnosti-zachytenia-Kalu.png

  Napomáha vrátiť pôvodnú účinnosť vykurovaciemu systému, čím sa zvýši jeho výkon až o 30%. 

  Overená účinnosť

  Rozsiahle výskumy ukázali, že magnetická filtrácia je najúčinnejším spôsobom zachytávania usadenín pri udržiavaní a ochrane komerčných vykurovacích systémov. Testovanie výkonu počas 12-mesačného obdobia nezávislým konzultantom preukázalo významné výhody z hľadiska zachytávania usadenín/magnetitu. Je možné dosiahnuť aj úspory energie v porovnaní s tradičnými metódami filtrácie v komerčných systémoch.

  Testy porovnávali MagnaClean s oddeľovačom nečistôt a košovým filtrom. Výsledky ukazujú, že MagnaClean Commercial je až o 80 % efektívnejší pri zachytávaní poškodzujúcich usadenín magnetitu než tieto iné formy filtrácie a minimálne o 30 % energeticky efektívnejší.

  2" MagnaClean zachytil 1,52 kg magnetitu počas dvojhodinového cyklu pri prietoku 27 m3/hod. Na porovnanie, 2" košový filter s košom s jemným sitom zachytil iba 0,02 kg. Porovnateľný oddeľovač nečistôt zachytil 0,31 kg magnetitu pri rovnakých podmienkach prietoku.

  Až raz zachytený magnetit sa na filtri MagnaClean neumyl ani pri vyšších prietokoch, čím sa posilňuje prípad pre magnetickú filtráciu oproti alternatívnym metódam ochrany systému.

  V ďalšom významnom zistení bol tlakový úbytok cez plne zaťažený filter MagnaClean Commercial o 53,8 % a 68,1 % efektívnejší než oddeľovač nečistôt a košový filter.

  Medzi stále sa zvyšujúcim početom významných zákazníkov, ktorí už profitujú z komerčnej technológie MagnaClean od ADEY, patria viaceré miestne úrady, bytové družstvá, univerzity, školy, nemocnice, hotely, športové, rekreačné a


  eShop MagnaClean

  Ochrana komerčných vykurovacích systémov

  MagnaClean® Commercial je výnimočná a výkonná séria magnetických filtrov navrhnutých na ochranu a udržiavanie náročných komerčných vykurovacích systémov od ľahkých komerčných aplikácií až po ťažký priemysel.

  Táto overená technológia efektívne odstraňuje usadeniny a nečistoty z čierneho kalu oxidu železa a bola špeciálne vyvinutá pre komerčné systémy. Tieto vysoko-výkonné filtre nie len udržiavajú vykurovacie a chladničkové systémy, ale poskytujú aj trvalú ochranu a významne prispievajú k zníženiu nákladov na energiu, údržbu a opravy.

  Udržiavanie efektívnosti komerčných vykurovacích systémov je kritické a MagnaClean Commercial dosahuje impozantné výsledky. Overená technológia MagnaClean efektívne bojuje proti usadeninám z čierneho kalu oxidu železa a systémovým nečistotám. Bola špeciálne vyvinutá na splnenie komerčných potrieb v nasledujúcich sektoroch:

  • Priemyselný - Fabriky a výrobné závody
  • Komerčný - Kancelárske budovy, verejné a rekreačné budovy
  • Obydlia - Výškové budovy a bytové domy, veľké domy, bytové komplexi
  • Zdravotníctvo - Nemocnice, zdravotné strediská, lekárske a rezidenčné
  • Voľný čas - Športové centrá, plavárne, rekreačné strediská, hotely a kinosály
  • Vzdelávanie - Univerzity, vysoké školy a školy
  • Komunita - Mestské, verejné budovy, katedrály a kostoly
  • Presný dizajn a flexibilita

  MagnaClean Commercial je vyrábaný podľa normy EN 13445: 2009 v piatich veľkostiach, aby vyhovel širokej škále od ľahkých komerčných po ťažké aplikácie.

  Inžiniersky vyvinuté na najvyššiu špecifikáciu, telo jednotiek je navrhnuté a zhotovené v štandardných priemeroch potrubí 2", 3", 4", 6" a 8" s šróbami PN16. Kvalita liatych telies filtru je overená pomocou rentgenovej analýzy. Produkt je dodávaný s tesneniami z EPDM na celom povrchu pre spoľahlivé tesnenie pri vysokých teplotách.

  Účinné riešenie pre komerčné a priemyselné aplikácie, ale len v prípade optimálneho fungovania.

  Náhromadenie nečistôt spôsobuje vážne zníženie efektívnosti kotla. Drahé komponenty ako chladiče v chladiacich systémoch sa s časom poškodzujú, napríklad potrubia.

  Príznaky narušenej výkonnosti systému sú príliš zjavné:

  •  Chladné miesta na radiátoroch po celom systéme
  •  Ucpané potrubia a radiátory
  •  Neefektívna prevádzka kotle a systému

  ADEY poskytuje úplne účinné a spoľahlivé riešenie pre najväčší magnetický filter na kúrenie v centrálne kúrené v Británii.

  Odporúčania k inštalácii.

  V obale je osadený kontrolný priezor, ktorý umožňuje zistiť množstvo zachytených nečistôt a potrebu preplachu filtra krátkym servisom.

  Moderné vykurovacie systémy navrhnuté s vysokovýkonnými kotlami by mali v komerčnom prostredí len zriedka naraziť na problémy s dostatočným výkonom vykurovacieho systému.

  Nakoľko častice sa viažu na komponenty v miestnosti s technickým vybavením, to spôsobuje predčasný výpadok platových výmenníkov tepla, jednotiek na rozhranie tepla, čerpadiel a ventilov. Dokonca aj minimálne usadeniny oxidu môžu kontaminovať výmenník tepla kotla a potrubie, čo spôsobuje chladné miesta na radiátoroch, zlú cirkuláciu systému, zvýšený hluk, poruchy a drahú údržbu. Testy ukázali, že aj minimálna hladina týchto nečistôt vedie k zníženej efektívnosti a dokonca k poruchám.

  Systém musí mať vždy nepretržitý prietok čistej vody. Je nevyhnutné, aby táto voda bola filtrovaná, aby sa ochránil chladič pred možným poškodením spôsobeným suspendovanými pevnými látkami. MagnaClean Commercial môže pomôcť pri odstraňovaní týchto železných pevných látok, ktoré sa vytvoria počas počiatočnej inštalácie alebo v priebehu prevádzky.

  Je dôležité, aby inžinier určil, kedy je potrebná údržba,

  Technológia magnetickej filtrácie pre všetky náročné aplikácie. 
  MagnaClean Commercial prináša okamžité hmatateľné výhody, zlepšuje výkon a pomáha znižovať náklady na údržbu:

  •  Výnimočný magnetický zachytávač - Až o 80 % lepší než testované tradičné metódy
  •  Pomáha obnoviť efektívnosť a výkon vykurovacieho systému - Až o 30 % efektívnejší
  •  Pomáha znižovať trvalé náklady na údržbu
  •  Konštrukcia spĺňa smernicu o tlakovom zariadení 97/23/ES
  •  Jednoduchá kontrola zachytených nečistôt cez integrované kontrolné okienko
  •  Vyrábané vo Veľkej Británii pre zvýšenú kvalitu
  •  Zbiera veľké aj mikro-častice
  •  Kompatibilný so VŠETKÝMI vykurovacími a chladničkovými systémami
  •  Jednoduchá a bezproblémová inštalácia a servis
  •  Zaručená ochrana ústredného kúrenia od čierneho kalu oxidu železa
  •  Jednoduchá, bezproblémová inštalácia a servis
  •  Efektívne obnovenie systému ústredného kúrenia na špičkový výkon 
  •  Predĺžená prevádzková životnosť systému
  •  Žiadne priebežné prevádzkové náklady
  •  Zachytáva veľké nečistoty, ako aj mikro-častice kalu, ktoré sa ináč hromadia v kotli
  •  Nízke náklady na údržbu
  •  Zvyšovanie energetickej účinnosti
  •  In-line montáž a priezor umožňujúci jednoduchú kontrolu zachytených nečistôt
  •  Kvalita odliatku plášťa overená röntgenovou analýzou
  •  Technické údaje a konštrukcia spĺňa smernice o tlakových zariadeniach PED 97/23/EC
  •  EPDM tesnenia celoplošného prírubu pre masívnu izoláciu pri vysokých teplotách
  •  Vypúšťacia zátka s BSPT závitmi zabezpečuje potrebnú tesnosť a ľahkú údržbu

  eShop MagnaClean

  Rad profesionálnych odkalovačov pre Kommerčne účely a priemysel

  Izolačný tepelný plášť na úsporu energie

  Navrhnutý na izoláciu filtra MagnaClean Commercial a udržiavanie teploty, tepelné plášte znížia spotrebu energie, náklady na energiu a emisie oxidu uhličitého. Od momentu inštalácie tepelného plášťa sa dosahujú významné výhody:

  •   Úspory energie až do výšky 60 libier ročne
  •   Redukcia emisií oxidu uhličitého
  •   Ochrana pred únikom tepla
  •   Ochrana pred mrazom
  •   Vodotesný a vhodný pre všetky poveternostné podmienky

  Tepelno-izolacny plast commercial
  eShop Tupelo izolačné obaly

  TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

  Plášť
              Materiál: nerezová oceľ 304L
              Tvar: jednotný vstup/výstup, 1¼" vypúšťacia zátka BSPT
              Tesnenie veka: EPDM

  Výplach
              1 ¼" BSPT s vypúšťacím otvorom


  Tesnenie
              Materiál: EPDM
              Veľkosť: PN16

  Vstup / výstup
              Možnosti veľkostí: 2", 3'', 4", 6", 8" 

  Príruby: PN16
              2'' 18 mm, 4 otvory pre skrutky 
              3'' 15 mm, 8 otvorov pre skrutky
              4'' 15 mm, 8 otvorov pre skrutky
              6'' 18 mm, 8 otvorov pre skrutky
              8'' 18 mm, 8 otvorov pre skrutky

  Magnety
              Materiál: Vysoký výkon, "vzácnych zemín" vysoká intenzita jadra
              Puzdro: nerezová oceľ 304L
              Dĺžky: 179 mm, 206 mm, 229 mm, 259 mm
              Priemer: 25 mm

  Priezor
              Zváraný materiál: DIN1.4404 nerezová oceľ
              Prsteň matice: DIN1.4301 / DIN1.4307 nerezová oceľ
              Sklo: prímesy sóda a vápnik tvrdený podľa BS3463
              Vedľajší produkt tesnenie: EPDM
              Vonkajšie tesnenie: bez-azbestové vlákna (Klingersil C4400)

  Produkt MagnaClean je vyrábaný podľa EN 13445:2009

  Nákres Commercial

  Záručný servis

  MagnaClean roky zabezpečuje účinnú ochranu, udržiava vysokú účinnosť, zvyšuje spoľahlivosť vykurovacieho systému, taktiež zaručuje finančnú úsporu za nízko-nákladovú údržbu a prevádzkovanie vykurovacieho systému.
  Na produkt sa vzťahuje dvojročná záruka. 

  Norma prípojov

   Zanechajte odpoveď